SLIPNING

Slipningen av en diamant är en avgörande faktor för att bestämma dess eld och briljans.

Termen "slipning" hänvisar inte bara till diamantens form utan också hur väl den har formats från sitt grova tillstånd.

Ett väl utfört snitt gör att diamanten reflekterar ljuset perfekt, vilket förbättrar dess ljusstyrka och livfullhet. Kvaliteten på snittet, som omfattar symmetri, proportioner och polering, påverkar direkt diamantens gnistra. Diamanter slipade med expertis ger de högsta priserna på grund av deras överlägsna briljans och scintillation. Slipningsgrader varierar från utmärkt till dålig, med exakt slipning som är nödvändig för att avslöja diamantens sanna skönhet.

Hur en Diamantslipning Graderas:

Slipkvaliteten på en diamant bestäms genom att analysera dess symmetri och poleringskvalitet i noggranna proportioner, såsom djup, bordsprocent, kronvinkel och paviljongdjup. Gemological Institute of America (GIA), som den yttersta auktoriteten, graderar slipningen av runda diamanter i fem kategorier: Utmärkt, Mycket bra, Bra, Rättvis och Dålig.

Proportioner:

  • Proportioner hänvisar till vinklarna och dimensionerna på en diamant. Rätt proportioner möjliggör optimal ljusreflektion, vilket förstärker diamantens briljans och eld. Dåliga proportioner kan få en diamant att se livlös och mörk ut på grund av ljusläckage från sidorna eller botten.

Symmetri:

  • Symmetri relaterar till inriktningen av fasetter och deras enhetlighet över diamantens yta, vilket bidrar till effektiv ljusreflektion. Väljusterade fasetter, som liknar spegelbilder, bidrar till en diamants visuella tilltalande och ljusprestanda.

Polering:

  • Polishkvaliteten återspeglar jämnheten hos en diamants facetter. Högre polishkvaliteter betyder slätare ytor som reflekterar ljus mer effektivt. Poleringsmärken kan negativt påverka en diamants briljans och dess poleringsgrad.

De tre X:en: Slipning, Symmetri och Polerin

Slipningen är avgörande eftersom den mest påverkar en diamants skönhet, när det gäller proportioner och vinklar som underlättar ljusreflektion, vilket förbättrar briljans och eld.

Symmetri säkerställer jämn ljusbrytning inuti diamanten, vilket bidrar till dess gnistra. Även små asymmetrier kan påverka ljusets prestanda, ofta omärkligt för blotta ögat.

Polerings kvalitet påverkar hur rent och ljust ljus reflekteras från diamantens yta, med utmärkt polering som förbättrar dess ljusprestanda och visuella tilltalande.

Vikten av 3Xs:

Kombinationen av slipning, symmetri och polering påverkar avsevärt en diamants slipkvalitet, avgörande för att maximera dess estetiska tilltal. Diamanter med utmärkt till mycket bra slipkvaliteter visar ökad briljans och skönhet.

Oavsett en diamants höga poäng i karat, färg och klarhet, kan en dålig slipning avsevärt minska dess övergripande utseende och värde.

Fokusering på Three Xs säkerställer att den utvalda diamanten har den önskade gnistan och skönheten, med höga kvaliteter i slipning, symmetri och polering som indikerar exceptionell ljusprestanda, vilket gör dem att välja på för förlovningsringar och fina smycken.

BÖRJA DIN SÖKNING

Välj och välj diamanter i alla former och storlekar!

BLÄDDRA